100 HILJADA MARAKA GRAĐANIMA ZA PROLJETNU SJETVU

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas vanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donesena odluka da se iz općinskog budžeta izdvoji 100 hiljada maraka za nabavku sjemenskog materijala koji će potom biti podijeljen građanima. Kako nas je informisala predsjedavajuća ovog zakonodavnog tijela, Desanka Miljević, odluka je usvojena jednoglasno s 30 glasova vijećnika koji su sudjelovalu u radu sjednice. Općinsko vijeće je ovu odluku jednoglasno podržalo te je istaknuto kako je to jedan od načina da se pomogne građanima koji žele da tokom proljetne sjetve zasiju određene poljoprivredne površine. Ova odluka je vrlo značajna obzirom na trenutnu situaciju i mogućnost da u narednom periodu dođe do otežanog snabdjevanja ili nestašice određenih životnih namirnica. U narednim danima očekuje se objavljivanje javnog poziva kojim će biti definisani svi potrebni kriterijumi za raspodjelu i na koji će moći aplicirati svi zainteresirani građani, a vršiće se dodjela sjemena za uzgoj graha i krompira. Svi zainteresirani biće obavezni posijati površinu od najmanje 300 m².

100 HILJADA MARAKA GRAĐANIMA ZA PROLJETNU SJETVU

| Vijesti |