20.OKTOBAR – HISTORIJSKI DATUM SANSKOG MOSTA

20.OKTOBAR – HISTORIJSKI DATUM SANSKOG MOSTA

Na današnji dan prije 74 godine Sanski Most je oslobođen od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Grad na Sani su partizanske jedinice oslobodile 20. oktobra 1943. godine i on je od tog datuma pa sve do kraja Drugog svjetskog rata bio dio slobodne teritorije na kojoj je organizovan bogat društveni život. Sedam mjeseci kasnije u Sanskom Mostu je održano Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a, i na ovom historijskom događaju udareni su temelji moderne državnosti Bosne i Hercegovine. Datum 20. oktobar je u periodu prije agresije na BiH obilježavan kao Dan općine, a u postratnom periodu odlukom Općinskog vijeća uvršten je na listu važnih historijskih datuma za Općinu Sanski Most.

20.OKTOBAR – HISTORIJSKI DATUM SANSKOG MOSTA

Sanski Most |