20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


Četvrtak, 17 Novembra, 2022

Danas je zasjedalo Općinsko vijeće Sanski Most, a ovo je bila 20. redovna sjednica ovog predstavničkog tijela u aktuelnom sazivu. Današnja sjednica započela je usvajanjem dnevnog reda, koji je na zahtjev predlagača pretpio određene izmjene. Tako je na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, i ovaj put sa dnevnog reda povučena tačka prijedlog Odluke o radno-pravnom statusu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Sanski Most. Na prijedlog predsjednika Kluba vijećnika NIP-a, Jasmina Mujačića, predloženo je da se u dnevni red uvrsti informacija u vezi sa trenutnom situacijom oko rudnika u Kamengradu, te da se vijećnicima od strane nadležne općinske službe dostave svi potpisani ugovori od strane općine sa firmom Lager. Inače, govoreći o ovoj temi, načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović je istakao da je u protekli ponedjeljak imao sastanak sa predstavnicima Mjesne zajednice Gornji Kamengrad, i ostalim mještanima koji žive na ovom području. Na sastanku je definisano nekoliko zaključaka i pitanja koja će biti proslijeđena predstavnicima firme Lager, a koja su vezana za najavu proširenja zone eksploatacije i otvaranje novog kopa na lokalitetu Orišlje. Inače, kako je informisao Općinsko vijeće, sastanak sa vlasnicima i upravom firme Lager, na kojem će se razgovarati o svim ovim problemima, a kojem će nazočiti i predstavnici mještana sa područja Gornjeg Kamengrada, održaće se sutra u 9 sati. Isto tako dodao je da općina nema potpisan nikakav ugovor sa firmom Lager, te da je sva nadležnost po ovom pitanju na kantonalnom nivou, i nadležnom ministarstvu koje izdaje koncesiju. Ovom prilikom i vijećnik Almir Velić Coka, koji je jedan od inicijatora protesta koje su mještani nekoliko sela organizovali u proteklom periodu, pozvao je vijećnike da budu jedinstveni po pitanju rudnika u Kamengradu, te da nema potrebe za dizanjem tenzija i politizacijom ovog slučaja, istakavši da očekuje da se cijeli slučaj pozitivno riješi u korist svih stanovnika koji ovdje žive. Nakon toga Općinsko vijeće je usvojilo dnevni red sjednice, s tim da nije prihvaćen prijedlog da se informacija o stanju u rudniku uvrsti u dnevni red. U nastavku sjednice usvojena je odluka o realizaciju budžeta u prva tri kvartala ove godine, odnosno za proteklih devet mjeseci. Za izvještaj o realizaciji općinskog budžeta glasao je 21 vijećnik, niko nije bio protiv, a devet je bilo suzdržanih. Inače, budžet za ovu godinu utvrđen je u visini od 21, 7 miliona maraka, s tim da je njegovo izvršenje iznosilo 10, 8 miliona KM. Općina je u ovoj godini uspjela isplatiti redovne tranše prema budžetskim korisnicima, između ostalog isplaćene su studentske stipendije i obaveze prema sportskim klubovima i udruženjima. Pored toga, implementirani su brojni infrastrukturni projekti, neki su u toku, dok za ostale se očekuje da budu realizovani do kraja godine.

20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |