SANSKI LOGORAŠI OBILJEŽAVAJU STRATIŠTA

SANSKI LOGORAŠI OBILJEŽAVAJU STRATIŠTA


Srijeda, 31 Marta, 2021

Prije nekoliko dana održana je redovna godišnja skupština Udruženja logoraša Općine Sanski Most. Raspravljalo se o onome što je urađeno u protekloj godini, te o planovima za godinu koja je u toku.

U prošloj godini Udruženje je realiziralo msve zacrtane aktivnosti, kaže predsjednik Sadmir Alibegović. Aktivnosti su posebno bile na planu memorijalizacije događaja iz perioda agresije na BiH. Kada je riječ o ovoj godini, Alibegović ističe kako će Udruženje pokrenuti aktivnosti da se skupa s općinskim vlastima, te drugim udruženjima, obiljeće još neka mjesta koja podsjećaju na stradanje. Također, u planu je i inicijativa o izgradnji centralnog spomen bolježja žrtama agresije u Sanskom Mostu. Također, pored aktivnosti memorijalnog karaktera, članovi udružena redovno su se odazivali na pozive za suđenja i svjedočenja u slučajevima ratnih zločina.

SANSKI LOGORAŠI OBILJEŽAVAJU STRATIŠTA

Sanski Most |