PROMOCIJA KNJIGE RAHMETLI EKREMA ALIHODŽIĆA

PROMOCIJA KNJIGE RAHMETLI EKREMA ALIHODŽIĆA


Subota, 23 Jula, 2022

U Skucanom Vakufu je jučer upriličena promocija knjige „Sanjani u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1991-1995.“ rahmetli brigadira Alihodžić Ekrema. Organizator ovoga događaja bilo je Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu.Ovom prilikom prisutnima su se obratili general Džemal Merdan, brigadir Kljajić Senad, Husein ef. Kovačević, Faik Lušija, Derviš ef. Dervišević, Enes Koluh. Knjiga Sanjani u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1991-1995. (Od progona do herojskog oslobađanja Sanskog Mosta) autora Ekrema Alihodžića je naučno historiografsko djelo nastalo na temelju dvadesetdvogodišnjeg sistematičnog i studioznog prikupljanja relevantnih činjenica, dokaza, saznanja, kazivanja svjedoka, pismenih zabilješki o ratnim stradanjima i dešavanjima na širem području opštine Sanski Most u periodu 1991-1995. godina. Rahmetli Ekrem Alihodžić je bio autor većeg broja vojno-stručnih publikacija, koautor monografije „Busovačko-NE“, jedan od organizatora Dijaloške tribine ratnih komandanata 3. i 7. Korpusa ARBiH koja je održana aprila 2019. godine u Tešnju na temu „Značaj oružanih snaga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine kao članice UN-a“. Evidentan autorov doprinos je i u organizovanju i funkcionisanju Službe Vojne bezbjednosti i Vojne policije ARBiH. Inače, rahmetli general Ekrem Alihodžić, kako se moglo čuti na ovoj promociji, bio je izuzetno vezan za rodni Skucani Vakuf i svako slobodno vrijeme je koristio da boravi u rodnom kraju.

PROMOCIJA KNJIGE RAHMETLI EKREMA ALIHODŽIĆA

Sanski Most |