687 NOVIH UGOVORA ZA ODVOZ SMEĆA U 2019. GODINI

687 NOVIH UGOVORA ZA ODVOZ SMEĆA U 2019. GODINI


Petak, 17 Januara, 2020

Općinska služba za inspekcijske poslove u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Sana“, zajednički djeluje na terenu kako bi što veći broj fizičkih i pravnih lica na području općine imao potpisane ugovore o odvozu smeća, a samo prošle godine potpisano je 687 novih ugovora. Prema riječima načelnika općinske službe za inspekcijske poslove, Elvisa Pašića, inkasanti JKP „Sana“ su u pratnji komunalnih redara u proteklom periodu obišli veliki broj domaćinstava koji nije imao sklopljene ugovore o odvozu smeća. On je istakao kako će ove aktivnosti biti nastavljene i u budućem periodu te pozvao na poštivanje zakonskih propisa i općinske odluke o komunalnom redu. Podsjećamo da se ovom odlukom propisuje zakonita obaveza svih domaćinstava, fizičkih i pravnih subjekata o sklapanju ugovora o odvozu smeća. Prema njegovim riječima, veliki broj fizičkih lica, ali i pravnih subjekata, preduzeća ili uslužnih radnji, godinama odbijaju da sklope ugovore o odvozu smeća, što je jedan od glavnih razloga zbog čega smeće i drugi komunalni otpad završava u prirodi, ili na drugim neprimjerenim lokacijama, što prouzrokuje stvaranje divljih deponija. Ono što je sada najvažnije jest kontinuirano i svim raspoloživim sredstvima raditi na podizanju svijesti naših sugrađana da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, kao i da svako nepropisno odlaganje otpada prijave komunalnim redarima. Inače, Javno-komunalno preduzeće Sana jedini je ovlašteni subjekt na području općine koji vrši organizovano prikupljanje i odvoz otpada. I pored svih poteškoća koje su posljednjih godina zadesile ovo preduzeće, među kojima i stečajni postupak u kojem se još uvijek nalazi, sanski komunalci redovno izvršavaju svoje obaveze i vode računa da se čistoća grada održi na zavidnom nivou.

687 NOVIH UGOVORA ZA ODVOZ SMEĆA U 2019. GODINI

Sanski Most |