AFRIMACIJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

AFRIMACIJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA


Četvrtak, 16 Novembra, 2017

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Koalicije „Most ljubavi“, koja okuplja udruženje žena s područja Općine Sanski Most, danas je održan poljoprivredni sajam ženskog preduzetništva.

Ovaj događaj je poslužio kao prilika da pomenuta udruženja predstave svoj rad i paletu proizvoda koji se rade u kućnoj radinosti, počevši od prehrambenih proizvoda do tradicionalnih odjevnih predmeta. Događaj je nazvan „Dan žene sa sela“, a sem udruženja žena iz Sanskog Mosta, sudjelovala su i udruženja iz Drvara, Ljubije i Kupresa, kao i nevladine organizacije „Terra Sana“ i „Centar za izgradnju mira“. Učesnice ovog događaja pozdravio je i načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, koji je istakao kako lokalna vlast veliku pažnju pridaje saradnji s udriženjima žena i projektima koje ona realiziraju.

Cilj održavanja ovog događaja bio je i da afirmiše ženski rad i proizvode, a sajam je bio u prodajnog karaktera. U proizvodnji i plasmanu proizvoda iz kućne radinosti, udruženja žena vide i značajnu ekonomsku šansu. Analize su pokazale da, iako su žene vitalni faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru održivog razvoja, ostaju marginalna tema.

Unapređenje položaja žena na selu ima višestruki značaj radi demografskog i ekonomskog oživljavanja i osnaživanja sela putem razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u cjelini, razvoja turizma na selu, unapređenja standarda i uslova života u seoskim sredinama i smanjenja generacijskog siromaštva na selu.

AFRIMACIJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

Sanski Most |