AGGELER: BIH JE NA PREKRETNICI KAD JE U PITANJU SLOBODA MEDIJA (VIDEO)

AGGELER: BIH JE NA PREKRETNICI KAD JE U PITANJU SLOBODA MEDIJA (VIDEO)


Petak, 3 Maja, 2024

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Brian Aggeler danas je izjavio da je naša zemlja na prekretnici kad je u pitanju sloboda medija jer je po najnovijem indeksu slobode medija u svijetu pozicija na kojoj se nalazi zabrinjavajuća i odraz je uznemirujućeg trenda smanjenja medijskih sloboda.

U izjavi povodom Svjetskog dana slobode medija Aggeler je istakao da se, uprkos ustavnim garancijama i međunarodnim obavezama, novinarstvo u BiH suočava sa sve većim egzistencijalnim izazovima novinari i novinarke su izloženi zastrašivanju, čak i fizičkom nasilju samo zato što rade svoj posao.

Osim toga, dodao je da nedavno ponovno uvođenje klevete kao krivičnog djela u RS-u predstavlja ozbiljan napad na slobodu izražavanja i slobodu medija, te da takvo neprijateljsko okruženje ne samo da ometa novinare u objektivnom izvještavanju nego nagriza i samo tkivo demokratije.

Aggeler je naveo da demokratske države ne mogu funkcionisati bez novinara koji pažljivo prate rad vlasti i pružaju građanima tačne informacije.

– Nezavisno novinarstvo je od ogromnog značaja i za potpuno uživanje ljudskih prava te se svakoj aktivnosti kojom se podriva suštinska uloga slobodnog medija mora odlučno suprotstaviti i ona se mora osuditi – poručio je Aggeler i izrazio solidarnost s medijskim radnicima u BiH koji se hrabro drže principa slobode izražavanja i slobode medija, uprkos sve većim pritiscima i represiji.

Rekao je da građani i građanke BiH zaslužuju bolje, da zaslužuju slobodne i nezavisne medije koji im pružaju informacije na osnovu kojih mogu pravilno birati i pozivati na odgovornost svoje izabrane zvaničnike.

Aggeler je pozvao vlasti u BiH da poštuju obaveze na polju međunarodnih standarda te obaveze prema građanima i građankama ove države i osiguraju zaštitiu novinara i novinarki i slobode medija.

Podcrtao je da novinari i novinarke imaju ključnu ulogu u pozivanju na odgovornost svih koji su na vlasti, u otkrivanju korupcije i zloupotreba, te u davanju glasa i prostora onima koji marginalizovani i ugroženi.

– Oni su čuvari demokratije i njihov rad je neprocjenjiv kad je u pitanju jačanje transparentnosti, javne odgovornosti i vladavine prava. Danas kao i svaki dan OSCE izražava podršku novinarima i novinarkama i medijskim radnicima te važnom poslu koji obavljaju – naglasio je Aggeler.

AGGELER: BIH JE NA PREKRETNICI KAD JE U PITANJU SLOBODA MEDIJA (VIDEO)

BiH |