AKTIVNOSTI FONDACIJE ZA POMOĆ BORAČKOJ POPULACIJI

Boračka udruženja na području Općine Sanski Most, osnovala su prije izvjesnog vremena Fondaciju za pružanje pomoći pripadnicima boračke populacije. U proteklom periodu realizovali su nekoliko projekata i akcija kako bi pomogli nekadašnjim borcima i njihovim porodicama koji su u stanju socijalne potrebe. Fondacija je osnovana od strane Udruženja veterana i demobilisanih boraca Armije RBiH, Organizacije RVI, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Patriotske lige i Zlatnih ljiljana. Rad Fondacije u proteklom periodu u najvećoj mjeri pomogla je Općina Sanski Most i općinski načelnik, a cilj Fondacije je da okupi građane u zemlji i inostranstvu koji su u mogućnosti i voljni pomoći ovoj kategoriji društva u vidu novčanih donacija. Od početka rada iz budžeta općine Fondaciji je odobreno oko 8500 maraka, a ova su sredstva prema ukazanim potrebama isplaćivana pripadnicima boračke populacije. Iz Fondacije navode kako su na adrese sanskih privrednika uputili pisma molbe da podrže njihov rad, ali da se u proteklom periodu samo firma „ECK“ odazvala ovome pozivu. U toku ove godine, i građani su za potrebe Fondacije donirali  735 maraka. Iz Fondacije za pružanje pomoći pripadnicima boračke populacije još jednom su apelovali na sve da u skladu sa mogućnostima podrže njihov rad. Navode kako je njihov rad javan i transparentan, te da se novčane pomoći isplaćuju isključivo putem žiro računa onim licima koja je najpotrebnija. Ističu kako za svako odobravanje novčanih sredstava postoje validni dokazi o stvarnoj potrebi za isplatom novčane pomoći.

AKTIVNOSTI FONDACIJE ZA POMOĆ BORAČKOJ POPULACIJI

| Vijesti |