„APEL“ ZA OSOBE S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA

Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Apel” iz Sanskog Mosta već godinu dana realizira projekat Dnevnog centra za osobe sa psihičkim poteškoćama.

Projekat koji je započet u aprilu 2016. godine u partnerstvu sa udruženjem Zajedno iz Banjaluke uz finansijsku podršku USAID kroz Program podrške marginaliziranim grupama imao je za cilj da se po uzoru na Dnevni centar u Banjaluci približno takav uspostavi i u Sanskom Mostu.Na lokalnom nivou stručnu pomoć udruženju je pružao Centar za mentalno zdravlje Sanski Most

Tokom realizacije projekta postignut je visok stepen socijalizacije korisnika, smanjena je upotreba lijekova kod korisnika,te su oni u opuštenoj atmosferi kancelarije udruženja koja je dobila namjenu Dnevnog centra uz druženja ,razgovore i pripremu zajedničkih obroka najviše izražavali želju za njihovim radnim angažmanom u skladu sa njihovim preostalim radnim sposobnostima.

Podrška USAID je okončana početkom oktobra mjeseca ali je Dnevni centar nastavio i dalje da funkcionira uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u iznosu od 1600 KM, dok je Općina Sanski Most isti podržala sa 1000 KM.

Na projektu Dnevnog centra tokom 2016 su volontirale i 2 socijalne radnice čiji doprinos samoj realizaciji projekta je nemjerljiv.U udruženju se nadaju značajnijoj finansijskoj podršci tokom 2017 godine kako od strane Općine Sanski Most ,tako i od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike vlade USK  kako bi se u Dnevni centar mogli uvesti novi sadržaji uz uključivanje stručnih lica u realizaciju ovog projekta.Još jača saradnja biti će uspostavljena sa lokalnim Centrom za socijalni rad kako bi se iznalazile nove mogućnosti za izradu projekata i iznalaženje finansijskih sredstava za radni angažman korisnika udruženja.

„APEL“ ZA OSOBE S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA

| Vijesti |