APSURD – LOGORAŠI PLAĆAJU ZA BORAVAK U LOGORU

APSURD – LOGORAŠI PLAĆAJU ZA BORAVAK U LOGORU


Subota, 8 Januara, 2022

Preko pet hiljada građana Sanskog Mosta tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je zatočeno u logorima i zatvorima. U proteklim godinama, mnogi od logoraša pokrenuli su tužbe protiv Republike Srpske, tražeći materijalnu i nematerijalnu odštetu, ali su ovi procesi došli u jednu začuđuuću fazu. Više o tome u prilogu koji slijedi. Mnoge tužbe, koje se procesiraju pred pravosuđem Republike Srpske proglašene su zastarjelima ili su odbačene, pa se sada bivši logoraši suočavaju s time da dobijaju zahtjeve za naplatu sudskih troškova, pa čak i u onim slučajevima gdje sudske procedure uopšte nisu bile ni pokrenute. Najveći broj logoraša u Sanskom Mosru, tužbe je podnio preko Udruženje logoraša, a za njihovo zastupanje angažovana je advokatska kancelarija iz Bihaća. Onim logorašima koji su lično podnijeli tužbe, a ima ih između 40 i 50, sada se iz Republike Srpske šalju opomene da plate sudske troškove koji se kreću od dvije do pet hiljada maraka. Ovakva situacija, kažu u Udruženju logoraša Sanski Most, na najbolji način oslikava apsurdnost društvenog uređenja i općeg stanja u kojem se nalazi naše društvo. Jer, ratnim zločincima, kojima se sudi država plaća pravno zastupanje i druge troškove, a logoraši se dovode u situaciju da, praktično, plaćaju svoj boravak u logorima. Kako bi se pomoglo logorašima koji su se našli u ovakvoj situaciji, kao i onima koji treba da svjedoče u predmetima ratnih zločina pred domaćim i međunarodnim pravosuđem, Kantonalno udruženje logoraša pokrenulo je inicijativu da se osnuje finansijski fond koji bi bio podrška njihovim aktivnostima.

APSURD – LOGORAŠI PLAĆAJU ZA BORAVAK U LOGORU

Sanski Most |