ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA U SELIMA NAPRELJE I DEMIŠEVCI

U prostorijama Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, danas su potpisana dva ugovora o asfaltiranju loklanih puteva u selima Naprelje i Demiševci. Radi se o veoma važnim projektima koji su iniciran od strane mještana ovih sela, koji su osigurali polovinu potrebnih sredstava. Ugovor je potpisan u prisustvu predstavnika Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, kao implementatora projekta, te predstavnika mjesnih zajednica i izvođača radova. Vrijednost ugovorenih radova za asfaltiranje lokalnog puta u Naprelju iznosi 112. 00 konvertibilnih maraka, a dužina puta je 1400 metara. Drugim ugovorom predviđeno je asaltiranje puta na piodručju Demiševaca, vrijednost radova iznosu 38. 000 maraka, dok planirana dužina asfaltiranog puta iznosi 400 metara. Kako nas je upoznao Selvir Korlat, direktor Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, mještani su za ove potrebe obezbijedili polovinu sredstava, a preostali dio osigurala je općina Sanski Most kroz plan investicija Općinskog komunalnog fonda. Za izvođača radova odabrana je firma Prijedorputevi, dok je rok za završetak svih radova 30 dana. U ime mještana Naprelja i Demiševaca, ugovore su potpisali Atif  Rekić i Husein Kičin, koji su zahvalili svima koji su dali doprinos u realizaciji ovih projekata. Radi se o lokalnim putevima koji su dugi niz godina u veoma lošem stanju, zbog čega su mještani bili u velikim problemima, međutim zahvaljujući upravo njihovoj inicijativi, te uz pomoć općine, dočekali su vrijeme da nove saobraćanice uskoro ugledaju svjetlo dana. Inače, radi se oprojektima koji se nalaze u ovogodišnjem planu investicija Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, a za naredni period najavljena je realizacija i preostalih infrastrukturnih projekata.

ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA U SELIMA NAPRELJE I DEMIŠEVCI

| Sanski Most |