BESPLATNA SAVJETODAVNA PODRŠKA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA

Općina Sanski Most obavještava obrtnike i poduzetnike sa područja općine da je u sklopu saradnje sa Investicijskom fondacijom IMPAKT osigurana besplatna savjetodavna podrška koja će biti dostupna za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH, odnosno dok budu dostupni programi za saniranje negativnih posljedica na poslovanje privrednih subjekata, uzrokovanih COVID 19 pandemijom. Savjetodavna podrška postojećim poduzetnicima i obrtnicima podrazumijeva podršku ekonomista, pravnika i drugih stručnjaka koji će, u saradnji i uz koordinaciju predstavnika Općine Sanski Most, pružati savjete, informacije i pomoć pri korištenju finansijske podrške koja je raspoloživa na različitim nivoima vlasti u BiH. Općinske vlasti u Sanskom Mostu pripremile su više mjera o tome kako pomoći lokalnim privrednicima da se izbore s ekonomskim teškoćama uslijed pandemije koronavirusa. Također, stupio je na snagu i Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Federacije BiH, dok je Agencija za bankarstvo FBIH donijela Odluku o programu mjera (tzv.moratorij na kredite) koje banke poduzimaju sa ciljem ublažavanja efekata pandemijom COVID-19. Svi ovi programi imaju zasebnu administraciju, te iziskuju značajan trud da bi im se pristupilo. Kroz savjetodavnu podršku će se poduzetnicima i obrtnicima pomoći da ostvare prava koja im pripadaju. Svi zainteresovani poduzetnici i obrtnici sa područja Sanskog Mosta koji su zainteresovani za savjetodavnu podršku za prevazilaženje negatvnih posljedica COVID 19 pandemije, sve potrebne informacije mogu pronaći na službenoj internet stranici općine Sanski Most.

BESPLATNA SAVJETODAVNA PODRŠKA PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA

| Sanski Most |