BLIHA PONOVO PROMIJENILA BOJU

BLIHA PONOVO PROMIJENILA BOJU


Petak, 1 Jula, 2022

Zbog situacije s rijekom Blihom danas smo kontaktirali i Općinsku inspekciju i oni su nas informisali kako su upoznati s tim da je rijeka ponovo poprimila bijelu boju uslijed djelovanja rudnika. U inspekciji navode kako su uradili ono što je u djelokrugu njihovih nadležnosti, te o svemu upoznali nadležne-Vodnu inspekciju FBiH i Inspekciju za okoliš Unsko sanskog kantona, te da se očekuje njihov izlazak na teren. Još jednom podsjećamo da se zamućenje rijeke Blihe događalo i u proteklom periodu, te da je kompaniji „Lager“ ranije bilo naloženo da otkloni ove probleme. I pored toga, to očigledno još nije urađeno, a bijela boja rijeke Blihe sigurno nije nešto što će unaprijediti turizam na našim prostorima.

BLIHA PONOVO PROMIJENILA BOJU

Sanski Most |