BOLJA KONTROLA MESA

BOLJA KONTROLA MESA

Veterinarski pregled i zdravstvena kontrola mesa i mesnih prerađevina na području naše općine u poslednjih godinu dana značajno su poboljšani, kažu u Veterinarskoj stanici Sanski Most . Ističu kako takva situacija nije bila u proteklom periodu, ali da u poslednje vrijeme stvari idu na bolje. Procjene su da velika količina mesa u prometu na području USK nije obuhvaćena redovitom kontrolom, što je bio jedan od velikih problema u cijelom poslijeratnom periodu.

Veliki je nesrazmjer između količine mesa koju građani potroše i mesa koje je pregledano od strane nadležnih veterinarskih službi. Takva situacija je već godinama prisutna, a šteta koja se pri tom trpi je dvostruka. Sem što se radi o klasičnoj utaji poreza, u pitanje dolazi i ispravnost mesa koje građani konzumiraju. Ipak, kako kaže direktor Veterinarske stanice u Sanskom Mostu, Senad Bešić, situacija u poslednje vrijeme je mnogo bolja. Pored trgovačkih centara, koji redovno i pravovremeno vrše kontrolu mesa, sada to isto čini i veliki broj privatnih mesarskih radnji. U narednom periodu, kada je u pitanju ova oblast, potrebno je učiniti dodatne napore kako bi se zakonskim normativima i angažiranjem na terenu kontrola i promet mesa doveli u još bolje stanje.

BOLJA KONTROLA MESA

| Sanski Most |