BOLJA PUTNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU STAROG MAJDANA I SANSKOG MOSTA

BOLJA PUTNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU STAROG MAJDANA I SANSKOG MOSTA


Srijeda, 31 Oktobra, 2018

Dionica regionalne ceste R-404, kojom se spaja Milin Birt sa Starim Majdanom u potpunosti je rekonstruisan, te je cijelom dužinom od sada presvučen novim slojem asfalta.

Radovi na sanaciji ovog puta odvijali su se tokom prošle i ove godine, i bili su podijeljeni u nekoliko faza, a ovih dana okončani su svi radovi čime će u buduće biti poboljšana putna komunikacija između Starog Majdana i Sanskog Mosta. Ukupna vrijednost radova u završnoj fazi iznosili su oko 100. 000 konvertibilnih maraka, asfaltirano je više od 600 metara puta, investitor je Direkcija za ceste Unsko-sanskog kantona, a izvođač radova firma Divel iz Sanskog Mosta. Predstavnici općine Sanski Most i Mjesne zajednice Stari Majdan obišli su radove, te su ovom prilikom istakli zadovoljstvo zbog završetka svih radova, obzirom da je cijela dionica pomenutog puta, zbog dotrajalosti i velikog oštećenja na kolovozu, godinama stvarala probleme mještanima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Prema riječima zastupnika u Federalnom parlamentu Asima Kambera, općina Sanski Most i lokalna vlast, uz podršku viših nivoa, godinama nastoje poboljšati sve putne pravce i prilazne puteve na području općine, koje okolna mjesta spajaju sa središtem grada. U narednom periodu, općina će kod nadležnih institucija, kandidirati i asfaltiranje puta koji Stari Majdan spaja sa Donjim Ljubijom, a među prioritetim u narednom periodu svakako je i put u Sasini koji vodi do Banja Luke, gdje su radovi u toku, kao i regionalna cesta prema Bosanskoj Krupi.

Predstavnik Mjesne zajedenice Stari Majdan, Mesud Džamastagić, ističe kako je  u proteklih nekoliko godina u ovom mjestu realizirano nekoliko infrastrukturnih projekata, među kojima se posebno izdvajaju zadnje aktivnosti koje su stvorile  bolju komunikaciju i povezanost sa Sanskim Mostom, na čemu je uputio zahvalnost općini i Kantonalnoj direkciji za ceste.

Ovo je samo jedan u nizu projekata kandidiranih od strane općinskih vlasti, koji je uvršten u ovogodišnji plan i program investicija Direkcije za ceste USK obzirom da se radi o saobraćajnici od regionalnog značaja, a odnosi se na izgradnju i obnovu putne infrastrukture na području naše općine.

BOLJA PUTNA KOMUNIKACIJA IZMEĐU STAROG MAJDANA I SANSKOG MOSTA

Sanski Most |