BOLJI USLOVI RADA ZA MJESNU ZAJEDNICU

BOLJI USLOVI RADA ZA MJESNU ZAJEDNICU

U Donjem Kamengradu ovih dana privode se kraju radovi vezani za rekonstrukciju objekta u kojem su smještene prostorije mjesne zajednice i ureda, kao i ambulanta.

Radove je obišao i načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović sa svojim saradnicima. Riječ je o projektu koji se realizira u sklopu programa UNDP-a koji je usmjerem ka podršci mjesnim zajednicama, a Donji Kamengrad je jedna od mjesnih zajednica koja participira u ovom značajnom projektu. Sem sredstava UNDP-a, u realizaciji sa 30 posto neophodnih sredstava participira Općina Sanski Most, koja je za potrebe rekonstrukcije unutrašnjih prostorija angažirala i radnike lokalne uprave.

Inače, realizacija ovog projekta se, voljom samih mještana koji su o prioritetnim projektima odlučivali na forumima, nametnula kao jedan od prioriteta. Okončanjem radova na renoviranju objekta koji je u proteklim godinama bio u veoma lošem stanju, stvoriće se bolji uslovi za rad mjesne administracije, ali i zdravstvenih radnika koji rade u ovdašnjoj ambulanti. Inače, kroz program UNDP-a pod nazivom „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ uključeno je ukupno šest sanskih mjesnih zajednica u kojima se realiziraju ili će se realizirai različiti projekti.

BOLJI USLOVI RADA ZA MJESNU ZAJEDNICU

Sanski Most |