BRZI ELMO“ KREĆE U AKCIJU

BRZI ELMO“ KREĆE U AKCIJU

Udruženje „Apel“ iz Sanskog Mosta, koje okuplja osobe s duševnim poteškoćama koje žive u ovome gradu, realiziraće u narednom periodu projekat nazvan „Brzi Elmo“, koji ima za cilj zapošljavanje i socijalnu rehabilitaciju ovih lica. Prema riječima predsjednice udruženja, Emine Horozović, projekat je dobio zeleno svjetlo Evropske unije koji će ga finansirati sredstvima od oko 50 hiljada maraka.

Projekat predviđa nabavku mašina i sredstava za čišćenje, kao i prevoznog sredstva, kao i registraciju firme. Predviđeno je stalno zapošljavanje jedne osobe, kao i četiri lica na povremenim poslovima i riječ je o licima s duševnim smetnjama. U prvih osam mjeseci poslove bi radili beslatno, a nakon toga bi se firma uključila u tržišnu utakmicu. Projektom se želi ostvariti radni angažman i socijalna rehabilitacija osoba s suševnim smetanjama koje su danas odbačene i žive na marginama društva. Osobe s duševnim poteškoćama u Sanskom Mostu okupljene su oko udruženja „Apel“ te uključene u rad Centra za mentalno zdravlje koji djeluje pri sanskom Domu zdravlja. Podršku pomenutom projektom dali su i Centar za socijalni rad, Općinski fond za infrastrukturu i komunalne djelatnosti i Općina Sanski Most

.

BRZI ELMO“ KREĆE U AKCIJU

| Sanski Most |