CENTAR ZA IZGRADNJU MIRA U KAMPANJI „JA SAM TU“

CENTAR ZA IZGRADNJU MIRA U KAMPANJI „JA SAM TU“


Ponedjeljak, 11 Decembra, 2017

U okviru šesnaest dana aktivizma, Centar za izgradnju mira iz Sanskom Mostu u proteklom periodu sproveo je kampanju pod nazivom „Ja sam tu“, koja je imala za cilj destigmatizaciju žrtava seksualnog nasilja u toku rata.

U periodu od 24. novembra do 10. decembra ove godine, Centar za izgradnju mira je skupa sa partnerima u ovom projektu, sproveo niz aktivnosti koje su imale za cilj upoznati javnost o svakodnevnim problemima s kojim se susreću žrtve seksualnog nasilja u ratu, te da se pruži podrška u njihovoj psihološkoj i socijalnoj rehabilitaciji u današnjem društvu.

Podršku pomenutim aktivnostima pružio je Populacijskog fond Ujedinjenih nacija, koji je uradio istraživanje prema kojem svega 3% ispitanih ima negativne stavove prema žrtvama seksualnog nasilja u ratu, dok 97% ispitanih osjeća sažaljenje ili saosjećanje. Prema riječima Timke Omanović, konsultantice u projektu, cilj kampanje je da se društvo osvijesti i senzibilizira o ovom problemu, te da potakne empatiju na preživjele žrtve. U proteklom periodu održavani su okrugli stolovi, dijeljeni su plakati i leci kako bi se građani upoznali o ovoj problematici, te je snimljen kratki video uradak na ovu temu.

Snimljeni video je prikazan u sklopu predavanja kojeg je održala Zemina Kadirić, diplomirani psiholog, na temu „Specifičnosti i posljedice traume seksualnog nasilja u ratu na preživjele“. Tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH) u periodu 1992.-1995. počinjeni su brojni zločini nad ženama, muškarcima i djecom. Procjenjuje se da su u ratnom periodu 20,000 osoba bile žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja. U skladu s tim, kancelarija Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija je od 2010. godine aktivno uključena u rješavanje ovih pitanja, te u skladu stim implementira aktivnosti vezane za poboljšanje statusa žrtava seksualnog nasilja u ratu.

Jedna od tih aktivnosti je i predstava pod nazivom „Mi smo preostali“ koja je realizirana u adaptaciji Centra za izgradnju mira, kako bi se senzibilno progovorilo o načinima na koje društvo tretira žrtve ratnog silovanja. Predstava je do sada više puta izvedena u nekoliko gradova, a za naredni period najavljeno je gostovanje i u drugim gradovima širom BiH.

CENTAR ZA IZGRADNJU MIRA U KAMPANJI „JA SAM TU“

Sanski Most |