CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU OPĆINSKOG BUDŽETA

U sali za sjednice Općinskog vijeća juče je održana centralna javna rasprava o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2020. godinu. Nakon usvajanja na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, nacrt općinskog budžeta nalazi se u proceduri javne rasprave, za čije održavanje je predviđen rok u trajanju od trideset dana. Pored zainteresovanih građana, javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici mjesnih zajednica i različitih organizacija, kao i vijećnici općinskog vijeća. Na početku rasprave, od strane općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića, i savjetnika općinskog načelnika za finansije, Ismeta Alihodžića , predočene su glavne karakteristike utvrđenog nacrta, a nakon toga je otvorena diskusija tokom koje su prisutni građani imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe. Istaknuto je kako je polazna osnova za izradu nacrta budžeta za narednu godinu, poslužila ostvarena realizacija dosadašnjih budžetskih prihoda i rashoda, kao i procjena izvršenja budžeta na kraju 2019. godine. Prilikom pripreme nacrta budžeta vođeno je računa o prioritetima u finansiranju u skladu sa mogućnostima, kao i iznalaženju kompromisa u pravilnoj raspodjeli sredstava. Podsjećamo, Općinsko vijeće Sanski Most je na 33. redovnoj sjednici održanoj 31. oktobra usvojilo nacrt budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 15,6 miliona konvertibilnih maraka. U proteklom periodu, uz centralnu, održano je šest javnih rasprava u mjesnim zajednicama, tokom kojih su svi zainteresovani imali mogućnost da svojim usmenim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta, ili da svoje prijedloge naknadno dostave u pisanoj formi nadležnim općinskim službama. Svi pristigli prijedlozi biće uzeti u razmatranje, tako da se očekuje da općinski budžet za narednu godinu bude usvojen do kraja tekuće kalendarske godine, do kada bi trebala biti zakazana i sjednica Općinskog vijeća, na kojoj će sanski vijećnici raspravljati o konačnoj verziji općinskog budžeta za 2020. godinu, uz mogućnost dodatnog amandmanskog djelovanja na predloženi dokument.

CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU OPĆINSKOG BUDŽETA

| Sanski Most |