„CONDOR“ GRADI SOPSTVENI HANGAR

„CONDOR“ GRADI SOPSTVENI HANGAR


Srijeda, 21 Aprila, 2021

Klub ekstremnih sportova „Condor“ iz Sanskog Mosta započeo je građevinske radove na izgradnji vlastitog objekta u naselju Zdena. Naša ekipa je posjetila lokalitet gdje se trenutno odvija čišćenje terena i zemljani radovi. Zahvaljujući Općini Sanski Most, osigurana je zemljišna parcela na kojoj će se graditi smještajni hangar, kao i prostorije kluba, a projekat je podržalo i Ministarstvo privrede USK, kao i građani iz zemlje i inostranstva svojim donacijama. Sve do sada KES „Condor“ koristio je prostorije koje su pripadale drugim ustanovama, a sada je došlo vrijeme da dobiju vlastite. Kako nas je upoznao Seferović, na pomenutom lokalitetu planiraju se i drugi sadržaji gdje bi se okupljala omladina i provodile brojne druge aktivnosti. Ovaj sportski klub je dugo godina svijetla tačka ovoga grada jer okuplja i socijalizuje veliki broj mladih koji se obučavaju u raznim vještinama te njeguju principe humanosti i pomaganja u nevolji. Osim toga, „Condor“ je inkorporiran u sistem civilne zaštite Općine Sanski Most i u proteklom periodu njegovi članovi su dali nemjerljiv doprinos u spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

„CONDOR“ GRADI SOPSTVENI HANGAR

Sanski Most |