DAN PENZIONERA OBILJEŽEN U SANSKOM MOSTU

DAN PENZIONERA OBILJEŽEN U SANSKOM MOSTU


Utorak, 26 Oktobra, 2021

Udruženje penzionera općine Sanski Most organiziralo je danas druženje za svoje članove, čime je obilježen Dan penzionera. I ovom prilikom na prigodan način prisjetili su se svih svojih kolega, članova udruženja koji više nisu među živima, a samo ove godine preminula su 74 člana. Inače, penzioneri svake godine obilježavaju 25. oktobar, kao dan osnivanja krovnog Udruženja penzionera Federacije BiH. Tim povodom, održana je svečano-radna sjednica Skupštine, uz zajednički ručak i druženje. Osim što se uveliko bore sa pandemijom korona virusa koja smrtnost najčešće uzrokuje kod osoba treće životne dobi, bore se i da prežive ekonomsku situaciju. Cijene osnovnih živonih namirnica iz dana u dan su veće, a njihove penzije stoje u mjestu. Zahtjevi penzionera su jasni. Oni traže povećanje od deset posto svih penzija, izuzev onih najviših. Kako je istaknuto ovom prilikom, Udruženje penzionera općine Sanski Most i dalje će se zalagati za bolji status i život pripadnika ove populacije u Sanskom Mostu, posebno onih koji su najugroženiji i žive na granici biološkog minimuma. Borba za ostvarivanje stečenih penzionerskih prava, ostvarivanje prava po osnovu zdravstvene zaštite, nabavka ogrjevnog drveta, dodjela jednokratnih i povremenih novčanih pomoći, organizovanje društvenog života, i u narednom će periodu biti osnovni zadaci Udruženja penzionera općine Sanski Most. Od strane udruženja uručene su i zahvalnice kolektivima i pojedincima koji su u proteklom periodu doprinijeli i pomogli njihov rad. Zahvalnica je uručena humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba, koje je sa jednokratnom novčanom pomoći pomoglo pet teško oboljelih članova, zatim Udruženju logoraša općine Sanski Most, te Dursumu Taliću i Mahmutu Selmanu, kao pobjednicima šahovskog turnira za penzionere. Zahvalnica je uručena i Radio-televiziji „Sana“, za objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o radu udruženja penzionera.

DAN PENZIONERA OBILJEŽEN U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |