DANAS 25. GODIŠNJICA „VLAŠIĆKE OPERACIJE“

DANAS 25. GODIŠNJICA „VLAŠIĆKE OPERACIJE“


Petak, 20 Marta, 2020

Danas je historijski datum za državu Bosnu i Hercegovinu – 25. godišnjica „Operacije Vlašić 95“, velike pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojoj je oslobođen najveći planinski vrh Opaljenik. Danas se navršilo 25 godina od kada se odigrala jedna od najznačajnijih i najvećih operacija Armije Republike BiH – Vlašićka opracija. Tog 20. marta 1995. godine borci Sedmog korpusa su na čelu sa legendarnim komandantom generalom Mehmedom Alagićem, uspjeli ovladati planinom Vlašić oslobodivši stotinu novih kvadratnih kilometara. U operaciji su učestvovale i jedinice Trećeg korpusa, te Gardijska brigada. Taj dan se na najvišem vrhu planine Vlašić, na radio—relejnom čvorištu na Opaljeniku, zavijorila zastava sa ljiljanima promjera 30 sa 20 metara. U brojnim izvještajima nakon „Vlašićke operacije“ , između ostalog se navodi:

„20. mart 1995. godine ostaje poseban po mnogo čemu u historiji odbrambeno – oslobodilačkog rata u periodu 1992. – 1995. godine. Tog zadnjeg kalendarskog, a uistinu zimskog dana oslobođena je kapa Bosne – planina Vlašić. Meteorološki uvjeti su bili gotovo nemogući, ali ipak takvo vrijeme je uveliko pomoglo realizaciji zadatka. Agresor se nije nadao udaru armijskih jedinica i efekat iznenađenja je bio potpun. Bili su to novi kvadratni kilkometri slobodne teritorije, korak bliže Krajini i jedinicama Petog korpusa“.
Naglašavajući važnost uspjeha Sedmog korpusa i pridodatih jedinica Armije RBiH na Vlašiću, armijski general Rasim Delić tada je u svojoj čestitki rekao: „Ovaj Vaš herojski podvig će učiniti sretnim i oduševljenim svakog borca Armije BiH i svakog patriotu ove zemlje. Vaš herojski podvig , oslobađanje planine Vlašić i izlaska na njegov najviši vrh ulijeva novu snagu našoj oslobodilačkoj borbi, jer ste primjerom pokazali da za naše heroje, naše jedinice i komandante nema zadataka koji se, uz Božiju pomoć, ne može izvršiti. Zbog toga sam siguran da će Vaši herojski rezultati, koje ste postigli u uvjetima najveće mećave, snijega i hladnoće biti najkrupniji začetak brojnih pobjeda koje ćemo postizati širom naše zemlje na našem velikom i časnom putu do konačne pobjede i slobode.“, pisalo je u telegramu generala Delića.

Povodom 25. godišnjice „Vlašićke operacije“ čestitku borcima uputilo je Udruženje veterana i demoblisanih boraca Sanski Most.
„ Dana 20. marta 2020. godine navršilo se 25 godina od „Vlašićke opracije. Tim povodom želimo svim učesnicima pomenute operacije, pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, uputiti riječi zahvalnosti i čestitati na tada postignutom uspjehu u oslobađanju jedine nam domovine Bosne i Hercegovine“, stoji u čestitki sanskog UVDB-a.

DANAS 25. GODIŠNJICA „VLAŠIĆKE OPERACIJE“

Sanski Most |