DEMINIRANJE SE ODVIJA PREMA PLANU

DEMINIRANJE SE ODVIJA PREMA PLANU


Srijeda, 5 Septembra, 2018

Na širem lokalitetu sela Sasina, koje pripada Mjesnoj zajednici Šehovci, uveliko traje proces deminiranja preko dva kvadratna kilometra površine koja krije minsko eksplozivna sredstva zaostala iz proteklog rata.¸

Ovaj proces se uspješno odvija, a deminerske timove na terenu danas su posjetili općinski načelnik, Faris Hasanbegović i predstavnici Civilne zaštite Sanski Most. Radi se o projektu kojeg provodi nevladina organizacija Norveška narodna pomoć, koja djeluje na području Bosne i Hercegovine, a finansiran je sredstvima vlada Njemačke i pomenute skandinavske zemlje. Aktivnosti se provode u saradnji s Centrom za uklanjanje mina BiH, a zahvaljujući informacijama koje su pružili građani, u međuvremenu lociran je veliki broj zaostalih minsko eksplozivnih sredstava. Prema riječima Muje Jakubovića, rukovodioca deminerskih timova, planirano je da deminiranje potraje do kraja ove kalendarske godine, a stanovništvo je upozoreno da reducira svoje kretanje za vrijeme uništavanja pronađenih minsko eksplozivnih sredstava na određenim lokacijama.

Prema njegovim riječima, do sada su na lokaciji koja se deminira pronađene 73 protivpješadijske mine, kao i dva neeksplodirana ubojita sredstva. Inače, ovo je nakon nekoliko godina prvi značajniji projekat deminiranja koji se provodi na području sanske općine.Sanski Most spada u kategoriju općina s visokom opasnošću od neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava i poslije Bihaća, kada je riječ o Unsko sanskom kantonu, smatra se lokalnom zajednicom s najvećim brojem zaostalih minskih polja iz perioda rata.

Najugroženija su područja koja se nalaze u rubnim dijelovima općine, prema susjednom entitetu, obzirom da se radi o nekadašnjim crtama razdvajanja.  

DEMINIRANJE SE ODVIJA PREMA PLANU

Sanski Most |