DODATNIH 1,1 MILION KM ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

DODATNIH 1,1 MILION KM ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI


Četvrtak, 8 Februara, 2024

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava u iznosu od 1.102.642,60 KM za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta “Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini”.

Ovom odlukom Vlada FBiH odobrava navedena sredstva Federalnom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH, a radi provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta i implementaciju drugih međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje energetske efikasnosti, a implementiraju se u okviru Ministarstva.

Odobrena sredstva koristit će se s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti, radova na objektima od značaja za Federaciju BiH, radova na objektima od značaja za kantone, zatim za usluge i robe. Ova sredstva od povrata PDV-a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a saglasno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, te su doznačena na račun kod Union banke d.d.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, putem Implementacione jedinice projekta, o utrošku sredstava izvještavati Upravni odbor Projekta.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je za realizaciju ove odluke koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

U razlozima za donošenje ove odluke predlagač je, između ostalog, naveo da Projekat “Dodatno finansiranje Energetske efikasnosti u BiH” u periodu implementacije provodi i aktivnosti ulaganja u energijsku efikasnost podprojektima u školama, bolnicama i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge, a kao jedne od bitnih mjera Vlade Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

DODATNIH 1,1 MILION KM ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

BiH |