DOGOVORENA SARADNJA OPĆINE I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE USK

Predstavnici Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona boravili su u radnoj posjeti općini Sanski Most. Tom prilikom održali su sastanak sa općinskim načelnikom Farisom Hasanbegovićem, na kojem je razgovarano o budućoj saradnji općine i Kantonalne službe za zapošljavanje. U cilju ostvarivanja zajedničkih interesa koji su od značaja za razvoj privrede, unapređenja uslova za ekonomski rast, otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti u općini Sanski Most, općinski načelnik Faris Hasanbegović skupa sa svojim saradnicima, održao je sastanak sa direktorom Službe za zapošljavanje USK Nerminom Imširevićem, kojem je prisustvovao i  šef poslovnice Službe za zapošljavanje u Sanskom Mostu, Sanel Mahić.

Na sastanku je dogovorena saradnja koja bi se ogledala kroz zajedničko apliciranje  na podsticajna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, u sklopu redovnih mjera i programa koje pomenuti zavod sprovodi u toku godine. Općina Sanski Most svake godine u budžetu planira značajna sredstva za nova zapošljavanja, i namjera je udružiti ova budžetska sredstva sa sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, i na taj način obezbijedi veći fond, na koji će moći aplicirati poslodavci sa sjedištem u Sanskom Mostu. Istaknuto je kako bi ovakva inicijativa predstavljala svjetli primjer u cilju otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja pozitivnog poslovnog ambijenta koji će omogućiti zasnivanje radnog odnosa što većem broju mladih ljudi u sanskoj općini.

 

DOGOVORENA SARADNJA OPĆINE I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE USK

| Vijesti |