DOM ZDRAVLJA NABAVIO NOVO SANITETSKO VOZILO

DOM ZDRAVLJA NABAVIO NOVO SANITETSKO VOZILO


Četvrtak, 21 Januara, 2021

Dom zdravlja Sanski Most bogatiji je za novo sanitetsko vozilo. Kupovinu vozila ova zdravstvena ustanova finansirala je vlastitim sredstvima, a već je izvršena njegova isporuka i vozilo je stavljeno u funkciju. I pored svih problema koji opterećuju ovdašnje zdravstvene ustanove, a koji su u najvećoj mjeri materijalno-tehničke prirode, Dom zdravlja Sanski Most uspio je iz vlastitih sredstava kupiti novo sanitetsko vozilo. Kako bi stepen zdravstvenih usluga bio podignut na viši nivo, prema riječima direktorice sanskog Doma zdravlja, dr. Sande Čekić, ova zdravstvena ustanova u narednom periodu planira nabavku i jednog kombi vozila za prevoz dijaliznih pacijenata. Dom zdravlja Sanski Most sada ukupno ima četiri sanitetska vozila, a bitno je naglasiti da se radi o namjenskom vozilu za prevoz pacijenata koje posjeduje svu neophodnu opremu. Inače, vozni park ove zdravstvene ustanove je poprilično star i dotrajao, te se njegova obnova nametnula kao imperativ. Postojeća vozila već godinama se koriste za prevoz pacijenata u ostale kliničke centre, najviše u Bihać, i svi su iza sebe imaju ogroman broj pređenih kilometara, tako da će novo vozilo svakako biti od velike koristi.

DOM ZDRAVLJA NABAVIO NOVO SANITETSKO VOZILO

Sanski Most |