DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST, NUŽNOST ODLAZAKA I NOVIH ZAPOŠLJAVANJA

DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST, NUŽNOST ODLAZAKA I NOVIH ZAPOŠLJAVANJA


Petak, 30 Septembra, 2022

Odliv radne snage i  drugi faktori koji utiču  na  organizaciju rada i poslovanje privrednih subjekata i ustanova, kako privatnih tako i javnih,u  svakodnevna su tema i razlog za zabrinutost  u BiH. Takvih posljedica nije ostala imuna ni Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Sanski Most.  Menadžment ove ustanove   morao je  na adekvatan način  odgovoriti na ovu pojave i procese kako  bi zadržao optimalne uslove za poslovanje. U proteklih tri  godine Dom zdravlja Sanski Most napustilo je 27 radnika po različitim osnovama, a u istom periodu uprava je  primila u radni odnos takođe 27 radnika, od kojih je 13 uposleno na neodređeno, a 14  na određeno vrijeme. U navedenom  periodu umrla su tri zaposlenika, 14 ih je ispunilo uslove  za odlazak u starosnu openziju, osam ih je napustilo kolektiv a za dva radnika utvrđena je promijenjena radna sposobnost u drugu kategoriju invaliditeta. Sanski Dom zdravlja napustilo je pet doktora medicine, jedan  zbog odlaska na specijalizaciju,a četiri ljekara sporazumno  su prekinuli radni odnos i otišli uglavnom van BiH. Takođe je i jedan doktor stomatologije  napustio ovu ustaovu i otvorio privatnu zubarsku praksu, dok se diplomirani sanitarni inžinjer odlučio na odlazak u inostranstvo. U ovoj zdravstvenoj ustanovi preminuo je inžinjer RTG dijagnostike,  jedna laboratorijska tehničarka   i jedna medicinska sestra. Zanimljivo  je da je pet medicinskih sestara otišlo u starosnu penziju,a jedna  pronašla posao u inostranstvu. Starosnu penziju zaslužio je portir, dva majstora na održavanju i dvije spremačice. Uprava Doma zdravlja je stoga bila prinuđena da zasnuje radni odnos  sa  četiri doktora medicine, dva diplomirana sanitarna inžinjera, diplomiranim inžinjerom medicinske laboratorije, višim laboratorijskim tehničarem, inžinjerom RTG dijagnostike, fizioterapeutom.  U radni odnos primljeno je i devet medicinskih sestara, četiri vozača sanitetskog vozila, dvije spremačice i majstor na održavanju. Zbog poslovne nužnosti i značajnih obaveza  u administraciji zaposlen je i diplomirani pravnik,a sva zaposlenja realizirana su u skladu sa zakonom i sistematizacijom radnih mjesta. Odliv radne snage i nova upošljavanja su potpuno normalna stvar u poslovanju  pravnih subjekata, pogotovo  u zdravstvenim sistemima.

 

 

DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST, NUŽNOST ODLAZAKA I NOVIH ZAPOŠLJAVANJA

Sanski Most |