DONACIJA KOMPJUTERA OŠ „PETI OKTOBAR“

DONACIJA KOMPJUTERA OŠ „PETI OKTOBAR“


Srijeda, 20 Novembra, 2019

Osnovna škola „Peti oktobar“ dobila je vrijednu donaciju u vidu nove računarske opreme koja će imati veliko značenje za informatičko obrazovanje učenika koji pohađaju ovu obrazovnu ustanovu. Donacija je stigla od kompanije „BH Telekom“, koja kroz svoje aktivnosti dodjeljuje školama sredstva za nabavku informatičke opreme. Škola „Peti oktobar“ se prijavila na javni natječaj koji ova kompanija svake godine raspisuje, tako da su vrijedni računari u vrijednosti od 3 hiljade maraka stigli u informatički kabinet te će ih koristiti učenici u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima. Treba istaći kako je ova sanska škola ovakvu donaciju od „BH Telekoma“ dobila i prije osam godina.

Također, danas je u prostorijama škole održano edukativno predavanje i istorijski sat o „17. Viteškoj krajiškoj brigadi“, njenom ratnom putu i zaslugama u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, da se 25. novembar, sem kao Dan državnosti BiH obilježava i kao dan formiranja ove proslavljene ratne jedinice Armije RBiH.

DONACIJA KOMPJUTERA OŠ „PETI OKTOBAR“

Sanski Most |