DONESENA NAREDBA O ZABRANI PALJENJA VATRE NA OTVORENOM

Krizni štab Civilne zaštite Sanski Most donio je na danas održanoj sjednici naredbu o zabrani svih vrsta paljenja vatre na otvorenom prostoru. Ovakva odluka donesena je zbog velikog broja požara koji u poslednjih nekoliko dana pričinjavaju ogromne štete na šumskim kulturama. Istaknuto je kako će, protiv svih onih koji se ne budu pridržavali ove odluke biti pokrenute krivične prijave, te će takva neodgovorna lica i finansijski biit kažnjena. Nalazimo se u veoma delikatnoj situaciji kada smo sve resurse angažovali u borbi protiv pandemije koronavirusa i nažalost imamo takvo stanje da svakodnevno bilježimo po četiri, pet i više požara koji za posljedicu imaju ogromne materijalne štete. Ovom prilikom Krizni štab je uputio poziv svim građanima da pomognu u identifikovanju osoba koji izazivaju šumske požare. U porteklih nekoliko dana na širem području Općine Sanski Most zabilježen je veliki broj šumskih požara u kojima je stradalo desetine hektara plemenite šume. Kako saznajemo, jedan takav požar je jučer prijetio i da pohara zaštićeno područje oko vodopada rijeke Blihe i samo nadljudskim naporima sanskih vatrogasaca spriječene su najteže posljedice. Uzročnik navećeg broja požara je ljudski faktor, odnosno građani koji vatrom pokušavaju da od korova i niskog rastinja očiste parcele i tako i pripreme za obrađivanje.

DONESENA NAREDBA O ZABRANI PALJENJA VATRE NA OTVORENOM

| Vijesti |