DVA NOVA UGOVORA ZA ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA


Srijeda, 6 Juna, 2018

U prostorijama Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, danas su potpisana dva ugovora o asfaltiranju puteva u Mjesnoj zajednici Lijeva obala, naselje Alagića polje, te u Mjesnoj zajednici Vrhpolje, zaselak Pršići.

Radi se o infrastrukturnim projektima iniciranim od strane mještana, a koji se kao i mnogo puta do sada realizuju zahvaljujući zajedničkoj saradnji i finansijskim sredstvima osiguranim od samih mještana te općine Sanski Most. Ugovor je potpisan u prisustvu predstavnika Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, kao implementatora projekta, te predstavnika mještana i izvođača radova.

Vrijednost ugovorenih radova za asfaltiranje puta u naselju Alagića polje iznosi 37. 388 konvertibilnih maraka, dužina puta je 300 metara. Učešće mještana u realizaciji ovog projekta je 20. 563 konvertibilne marke, presotali dio obezbijedila je općina Sanski Most, a ugovor je u ime mještana potpisala Zlata Kadirić, koja je uputila zahvalnost svima koji su dali doprinos u realizaciji ovog projekta. Drugim ugovorom predviđeno je asaltiranje lokalnog puta na području Vrhpolja, tačnije u zasaeoku Pršići.

Vrijednost radova iznosi 71. 288 maraka, planirana dužina asfaltiranog puta je 830 metara, s tim da su mještani ovog zaseoka prikupili iznos od 39. 288 KM, dok je ostatak osigurala općina Sanski Most. Potpisivanju ugovora u ime mještana prisustvovao je Rifet Hajdarević.

Kako nas je upoznao Selvir Korlat, direktor Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, oba projekta se finansiraju zajedničkim sredstvima mještana i općine, a za izvođača radova odabrana je firma „Divel“ iz Sanskog Mosta. Inače, radi se oprojektima koji se nalaze u ovogodišnjem planu investicija Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, a za naredni period najavljena je realizacija i preostalih infrastrukturnih projekata.

DVA NOVA UGOVORA ZA ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA

Sanski Most |