EKO-ŠTAFETA PROŠLA KROZ SANSKI MOST

EKO-ŠTAFETA PROŠLA KROZ SANSKI MOST


Utorak, 7 Juna, 2022

Voda uzeta sa izvora, Eko-štafetom pod nazivom „Aqua Sana“, jučer je u popodnevnim satima stigla i u Sanski Most. Štafetu u ime Općine Sanski Most od Ključana preuzela je Lamija Sawanda najmlađa članica PED “Kanjon” Sanski Most, koja je poslala jasnu poruku. A ovom činu pridružila se i planinarsko-ekološka sekcija Osnovne škole “Hasan Kikić”. Štafeta je danas nastavila put ka Oštroj Luci, Prijedoru i Bosanskom  Novom gjde je svečanim činom prsuta čista izvorska voda sa jasnom porukom da se ovo prirodno bogatstvo zaista mora čuvati za buduće naraštaje. Deklaracija o rijeci Sani potpisana je 1999. godine od strane načelnika svih općina i gradova u slivu ove krajiške ljepotice. Tom deklaracijom, svi su se obavezali da prostor sliva rijeke Sane postane Svjetska baština voda, da se bogatstvo rijeke Sane, njenih pritoka i cijelog regiona koriste samo za obezbjeđenje pitke vode i zdrave hrane, lov i ribolov, za kupanje i liječenje, sportske i rekreativne aktivnosti, za naučni, obrazovni, estetski i etički turizam i da se ne dozvoli da se Sana koristi kao kolektor opasnih industrijskih i komunalnih otpadnih voda, te da se sliv Sane proglasi dobrom od opštenarodnog interesa.

EKO-ŠTAFETA PROŠLA KROZ SANSKI MOST

Sanski Most |