FARMERI NEZADOVOLJNI OTKUPNOM CIJENOM ZA MLIJEKO

FARMERI NEZADOVOLJNI OTKUPNOM CIJENOM ZA MLIJEKO


Petak, 24 Marta, 2023

Proizvođači mlijeka na području Općine Sanski Most nezadovoljni su visinom otkupne cijene za sirovo mlijeko. Smatraju da su najvažnija karika u lancu ove proizvodnje, a da uopšte ne sudjeluju u kreiranju konačne prodajne cijene mlijeka. Zbog toga u Savezu lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski Most najavljuju kako će pokrenuti aktivnosti koje će imati za cilj da neposredni proizvođači nudu pravednije zastupljeni kada se radi o prodajnoj cijeni mlijeka. Aktuelna poskupljenja nije pratilo i adekvatno povećanje otkupne cijene za mlijeko, a farmere najviše boli prodajna cijena mlijeka u trgovinama u kojoj neposredni proizvođači mlijeka sudjeluju sa svega 30 posto, dok preostali dio kolača uzimaju otkupljivači i trgovci, kaže Husein Selimović, predsjednik SLUP-a. Iako je prodajna cijena za mlijeko nešto povećana, farmeri smatraju kako je to simbolično i nedovoljno da se održi mljekarska proizvodnja. Prema riječima EnesaTatarevića, jednog od većih farmera u Sanskom Mostu, položaj proizvođača mlijeka danas je veoma težak. Iz SLUP-a kažu kako je u protekloj godini na području Općine Sanski Most smanjen je obim proizvodnje mlijeka za oko pola miliona litara i da radi se o podacima koji su dobijeni od preduzeća koja se bave otkupom mlijeka na području sanske općine. Prema tim podacima, proizvodnja mlijeka na području sanske općine u 2021. godini iznosila je 7,1 milion litara na godišnjem nivou, dok rezultati za prošlu godinu govore da je proizvedeno svega 6,6 miliona litara sirovog mlijeka.  Kako bi se očuvalo mljekarstvo neophodna je hitna i pravovremena intervencija nadležnih institucija na planu zaštite i pomoći farmerima, a u protivnom, negativni trendovi biće nastavljeni i tokom ove godine.

 

 

FARMERI NEZADOVOLJNI OTKUPNOM CIJENOM ZA MLIJEKO

Sanski Most |