GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“


Ponedjeljak, 16 Januara, 2023

Udruženje pčelara „Sana med“ iz Sanskog Mosta održalo je redovnu godišnju skupštinu. Sansko udruženje pčelara jedno je od rijetkih udruženja na području naše općine, koje i pored svih poteškoća u kontinuitetu uspješno radi i djeluje već dvije decenije.Pored podnošenja izvještaja o radu za 2022., i predstavljanja plana rada za ovu kalendarsku godinu, na sjednici su razmatrana i ostala pitanja koja su vezana za razvoj i unaprjeđenje pčelarstva na području naše općine. Udruženje je u skladu sa svojim mogućnostima, kroz realizaciju nekoliko projekata, u prošloj godini nastojalo pomoći svojim članovima, kako bi se podržala i unaprijedila pčelarska proizvodnja. I za ovu godinu, udruženje je pripremilo nekoliko projekata, koje će pokušati realizovati u saradnji sa domaćim institucijama kao i međunarodnim organizacijama. To se prije svega odnosi na općinu Sanski Most, s kojom udruženje već godinama ima dobru saradnju, te su u pripremi novi projekti sa ovu godinu, a nadaju se da će ostvariti saradnju i sa međunarodnom organizacijom „Nodas“.

Prošlogodišnja sezona za pčelare na području Sanskog Mosta bila je veoma povoljna. Vremenske prilike svake godine, u zavisnosti da li su povoljne ili nepovoljne, utiču na pčelarsku proizvodnju. Na početku ove godine vladaju vrlo visoke temperature za ovo doba godine, što će svakako ostaviti traga na zdravlje pčela, i teško je u ovom trenutku precizirati o visini štete koja će biti načinjena. Inače, protekla godina za Udruženje Sana meda bila je u znaku jubileja, obzirom da je obilježena 20.  godišnjica njegovog osnivanja i uspješnog djelovanja. Zahvaljujući predanosti i radu svih članova, ovo je jedno od rijetkih udruženja koje bilježi porast članstva, i trenutno u svom registru broji oko 150 aktivnih pčelara.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“

Sanski Most |