GODIŠNJICA 510. BOSANSKO-OSLOBODILAČKE BRIGADE

U Bihaću je jučer obilježena godišnjica formiranja 510. bosansko oslobodilačke brigade koja je dala veliki značaj u borbama za oslobođenja Bosne i Hercegovine. Kostur ove proslavljene jedinice koja se borila u sastavu 5. korpusa činili su borci iz Sanskog Mosta i Ključa, a na prvom postrojavanju ove brigade u Ćoralićima 25.10.1993. godine za komandanta ključko-sanske jedinice imenovan je Amir Avdić. Borci ove brigade hrabro su se suprostavili agresoru a imali su posebnu ulogu u neprijateljskoj februarskoj ofanzivi 1994. godine, kada su u sadejstvu sa ostalim jedinicama 5. korpusa nanijeli velike gubitke neprijatelju. Nakon oslobađanja kasarne Grabež, 510. je vodila ofanzivne borbe, sudjelovala u oslobađanju Velike Klaudše, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Ključa i naposlijetku Sanskog Mosta.

Svi borci i starješine ove brigade dali su maksimum od sebe. Brigada je imala i 13 dobitnika ratnog priznanja, značke “Zlatni ljiljan“. Početkom 1995. godine brigada je preimenovana u 510. oslobodilačku brigadu kroz koju je ukupno prošlo 2.065 boraca, od kojih su 162 boraca dali živote za BiH, 900 je pretrpjelo lakša, a 300 teža ranjavanja. Najvišim ratnim priznanjem – značkom „Zlatni ljiljan“ odlikovano je 15 pripadnika ove brigade. 510. oslobodilačka brigada imala je veoma značajnu ulogu u nekoliko ofanziva, odbrani i oslobađanju teritorija današnjeg USK-a od neprijatelja. Svim pripadnicima 510. oslobodilačke brigade čestitamo 26-tu godišnjicu od njenog formiranja.

GODIŠNJICA 510. BOSANSKO-OSLOBODILAČKE BRIGADE

| Sanski Most |