GODIŠNJICA FORMIRANJA 7. KORPUSA ARBiH

GODIŠNJICA FORMIRANJA 7. KORPUSA ARBiH


Srijeda, 7 Aprila, 2021

Na današnji dan, prije 27 godina u Travniku je formiran 7. Korpus Armije Republike BiH. Veliki doprinos u formiranju, a i u samom djelovanju Sedmog korpusa dali su Krajišnici na čelu sa legendarnim generalom Mehmedom Alagićem, prvim i jedinim komandantom ove proslavljene armijske jedinice. Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je formiran 7. aprila 1994. godine u Travniku i sastavljen od 12 brigada. Za kratko vrijeme je zaslužio epitet najofanzivnije jedinice, s obzirom da je najmlađi armijski korpus u proteklom ratu oslobodio najveći dio okupiranog bosanskohercegovačkog prostora. Iako je formiran tek 1994. godine, 7. korpus je svojim oslobodilačkim pohodima dao veliki doprinos u odbrani domovine. Krenuvši tada u oslobodilačko-ofanzivna dejstva od oslobađanja Kupresa nijednog dana se nije zaustavio, a 1995. godine poznatom „Vlašićkom operacijom“ u nemogućim vremenskim polarnim uslovima, borci savladavaju najveći vrh Opaljenik i najavljuju „Bosansko proljeće“ sa Vlašića. Potom se oslobađa Donji Vakuf, a pripadnici Sedmog korpusa su zaslužni i za slobodu Sanskog Mosta koji je oslobođen udruženim snagama Armije R BiH u operaciji nazvanoj “Sana 95”, uz sudjelovanje jedinica Petog i pridodatih jedinica ostalih armijskih korpusa. Sedmi korpus je sa briljantnim vojnim operacijama obezbijedio mjesto u historiji BiH, a „Vlašićkom operacijom „ se poslala poruka neprijatelju da je Armija Republike BiH sazrela za izvođenje operacija u najsloženijim uslovima. Nažalost, ni ove godine zbog epidemiološke situacije nije bilo organizovanog obilježavanja ovaj historijskog datum za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, iz boračkih organizacija ističu, da će se datum formiranja ove slavne armnijske jedinice obilježiti kada za to budu obezbjeđeni uslovi jer se neće i ne smije dopustiti da ratne zasluge, uloga i uspjesi Sedmog korpusa i njegovog komandanta generala Mehmeda Alagića, kao i svih pripadnika najmlađeg i najbolje ustrojenog Korpusa, padnu u zaborav. Borcima i starješinama Sedmog korpusa Armije RBiH čestitamo njihov dan.

GODIŠNJICA FORMIRANJA 7. KORPUSA ARBiH

Sanski Most |