GRAĐANI POSTAVLJAJU PITANJA VIJEĆNICIMA

Odlukom Općinskog vijeća Sanski Most, u cilju dobre saradnje i komunikacije između Općinskog vijeća i građana, uveden je mehanizam komunikacije pod nazivom “Sat građana” s vijećnicima općinskog vijeća, koji će se održavati svakog prvog radnog ponedjeljka u mjesecu u terminu od 10:00 do 11: 00 sati. U naznačenom terminu građani će imati priliku direktno, u kancelariji Stručne službe vijeća, iznijeti svoje prijedloge, sugestije, pohvale i nezadovoljstvo, kada je u pitanju rad i funkcionalnost Općinskog vijeća. Sva pitanja, sugestije i prijedlozi, od strane građana, bit će evidentirani i upućeni Kolegiju Općinskog vijeća i drugim nadležnim službama i institucijama na rješavanje i razmatranje, o kojima će se iste očitovati i dati odgovore podnositeljima. Kako nas je upoznala predsjedavajuća Općinskog vijeća Desanka Miljević, ove aktivnosti realizuju je u sklopu implementacije MEG Projekta, kojim je poseban fokus usmjerena na rad sa ovim zakonodavnim organom. Građani već mogu podnositi prijave Stručnoj službi vijeća za učešće na „Satu građana“, koji će biti zakazan u zavisnosti od dostavljenih prijava, a Općinsko vijeće odrediće tim vijećnika u čijem sastavu će se nalaziti po jedan vijećnik iz svake parlamentarne političke partije, koji će po potrebi održavati sastanke sa građanima. Općinsko vijeće Sanski Most će u i narednom periodu težiti da zadrži transparentnost u svome radu, kako bi do sada ostvarena saradnja sa građanima bila podignuta na još veći nivo. Inače, ovaj saziv vijeća od dana svoga konstituisanja održao je ukupno 15 sjednica na kojima je usvojeno preko stotinu akata, što ovaj zakonodavni organ svrstava među vodeće na kantonu prema efikasnosti i broju održanih sjednica.

GRAĐANI POSTAVLJAJU PITANJA VIJEĆNICIMA

| Vijesti |