GRADSKA DEPONIJA PRED ZATVARANJEM

GRADSKA DEPONIJA PRED ZATVARANJEM


Ponedjeljak, 30 Augusta, 2021

Ljetni period u Sanskom Mostu ponovo je akuelizirao problem odlaganja smeća, a u JKP „Sana“ upozoravaju kako su kapaciteti gradske deponije popunjeni i da se vrlo brzo može doći u situaciju da se smeće neće imati gdje odlagati. Prema riječima Faruka Alagića, tehničkog direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sana“ koje gazduje pomenutom deponijom, tokom ljetnog perioda, zbog dolaska velikog broja građana koji žive i rade u dijaspori, udvostručene su količine smeća koje se prikuplja i odlaže. Primjera radi, u poslednja dva ili tri ljetna mjeseca, ne deponiju je odloženo oko 1200 tona smeća, dok se tokom ostalih mjeseci te količine kreću oko 600 tona. Zbog svega se, prema njegovim riječima, došlo u vrlo nezavidnu situaciju. Kapaciteti sadašnje deponije su potpuno iscrpljeni i potrebno je pronaći neko dugoročno i kvalitetno rješenje, jer dolazimo u situaciju da nećemo više imati gdje odlagati smeće, kaže Alagić. Prema njegovim riječima, na deponiju se na godišnjem nivou odlaže desetak hiljada tona smeća, što je ogromna količina, a problem predstavlja nelegan dovoz i deponovanje u noćnim satima, kako na samoj deponiji, tako i u njenoj okolini, pa se stvorilo mnoštvo divljih deponija, koje ugrožavaju okoliš. Jedna takva deponija u potpunosti je zatrpala sporedni prilazni put kojim su saobraćali kamioni koji odlažu smeće. Gradska deponija u Sanskom Mostu nalazi se na brdu Magarice, iznad samog grada, a formirana je davne 1968. godine i od tada ima karakter privremene, ali se i dalje koristi zbog nepostojanja drugih kvalitetnih rješenja. O ovome problemu je prije nekoliko mjeseci raspravljalo i Općinsko vijeće Sanski Most, pa je nadležnim općinskim službama dat rok od dva mjeseca da odrede potencijalne buduće lokacije gdje bi se mogla formirati nova deponija, dok bi se sadašnja zatvorila i sanirala. Međutim, rok je istekao, a nova lokacija još uvijek nije ponuđena.

GRADSKA DEPONIJA PRED ZATVARANJEM

Sanski Most |