HARIS ISLAMČEVIĆ DOKTORIRAO NA FIN-u

Sanjanin Haris Islamčević, jučer je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Fenomen Nove misli i analiza zastupljenosti njenoga učenja u vjerovanju muslimana Sanskog Mosta“ pred komisijom za odbranu u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik;  prof. dr. Enes Karić član, te prof. dr. Samir Beglerović, član i mentor. Činom odbrane doktorske disertacije, Islamčević je proglašen novim doktorom islamskih nauka. Komisija za odbranu doktorske disertacije je u svojoj ocjeni disertacije zaključila da je doktorski rad Harisa Islamčevića samostalni teorijsko-istraživački rad, fundiran na adekvatnim znanstvenim izvorima, te podržan specifičnom formom empirijskog istraživanja. Pohvalili su njegov dosadašnji znanstveni angažman, te su istakli da je sasvim  za očekivati kako će u budućnosti njegov rad biti izuzetno važan za Fakultet islamskih nauka, ali i Islamsku zajednicu u cjelini. Ovom prilikom upućujemo iskrene čestitke doktoru Harisu Islamčeviću.

 

HARIS ISLAMČEVIĆ DOKTORIRAO NA FIN-u

| Vijesti |