„HIFA PETROL“ DONIRAO VRIJEDAN UREĐAJ ZA SANSKI DOM ZDRAVLJA

„HIFA PETROL“ DONIRAO VRIJEDAN UREĐAJ ZA SANSKI DOM ZDRAVLJA

Kompanija „Hifa petrol“ iz Tešnja, donirala je danas Centru za rani rast i razvoj djece, koji djeluje u okviru Doma zdravlja Sanski Most, najmoderniji logopedski aparat čija vrijednost je procjenjena na pet hiljada maraka.

Aparat je zdravstvenim radnicima predao direktor ove kompanije, Hajrudin Ahmetlić, istakavši kako su se rado odazvali na poziv za pomoć pomenutom centru. „Mi smo društveno odgovorna kompanija, realiziramo ovakve projekte širom zemlje, i drago nam je što možemo pomoći na ovakav način. Inače, ovo nije prva naša donacija u Sanskom Mostu, a ni poslednja.“, rekao je Ahmetlić.

Direktor pomenute zdravstvene ustanove, Hajrudin Bošković, istakao je kako će aparat doprinijeti kvalitetnijem radu s djecom i osobama s govornim manama, a prema riječima Edite Baković, defektologa logopeda, radi se o najsavremenijem uređaju za detekciju govornih mana i njihovo otklanjanje. Inače, kompanija „Hifa petrol“ na području Općine Sanski Most realiizira višemilionski projekat u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a prema Ahmetlićevim riječima iduće godine započeće s radom farma za uzgoj stoke.

„HIFA PETROL“ DONIRAO VRIJEDAN UREĐAJ ZA SANSKI DOM ZDRAVLJA

Sanski Most |