IMPLEMENTIRA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“

IMPLEMENTIRA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“


Utorak, 22 Marta, 2022

Općina Sanski Most nastavlja sa učešćem u  projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji se realizuje u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Danas su potpisani ugovori sa pet mjesnih zajednica općine Sanski Most koje će učestvovati u drugoj fazi projekta, a to su: Grad – Desna obala, Tomina, Kijevo, Fajtovci i Vrhpolje. Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” ima  cilj da podstakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, i u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa. U prvoj fazi projekta, u protekle četiri godine, u projekt je bilo uključeno šest mjesnih zajednica: Lijeva Obala, Zdena, Čaplje, Šehovci, Hrustovo i Donji Kamengrad, i u tom periodu u njima je realizovano 14 projekata, ukupne vrijednosti 400. 000 KM.

IMPLEMENTIRA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“

Sanski Most |