INTERNI ODJEL DOBIJA LIFT

INTERNI ODJEL DOBIJA LIFT


Četvrtak, 19 Maja, 2022

U Općoj bolnici Sanski Most započeli su realizaciju projekta izgradnje lifta koji će služiti za potrebe transporta pacijenata na Interni odjel. Ovaj projekat će značajno unaprijediti rad ove zdravstvene ustanove, obzirom da su se pacijenti na pomenuti odjel fizički prenosili, što je u prošlosti često stvaralo probleme. Prema riječima Edisa Rasavca, predsjednika upravnog odbora Opće bolnice, sredstva su osigurana iz novca kojeg su dobili s federalnog nivoa za sanaciju šteta nastalih uslijed korona pandemije. Prema njegovim riječima, izgradnja lifta se nametntula kao prioritet. Trenutno je u toku prva faza realizacije ovoga projekta, nakon čega će uslijediti nabavka i instaliranje lifta. Predviđeni rok za završetak radova iznosi tri mjeseca. Kao i druge zdravstvene ustanove i Opća bolnica se susreće s nizom problema u svome radu, međutim i pored toga uspjeva da opstane i funkcioniše. Za pacijente s područja Sanskog Mosta i Ključa, bolnica ima veliki značaj što se pokazalo nebrojeno puta do sada.

INTERNI ODJEL DOBIJA LIFT

Sanski Most |