IZDATO UPOZORENJE ZA MOGUĆE POPLAVE OD 23. DO 25. SEPTEMBRA

IZDATO UPOZORENJE ZA MOGUĆE POPLAVE OD 23. DO 25. SEPTEMBRA


Petak, 22 Septembra, 2023

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozorili su na mogućnost bujičnih poplava na slivovima rijeka Une, Sane, Gline, Korane, Bosne, Usore i Tinje. Kako su saopćili iz Agencije, prognoza vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područja u Unsko-sanskom kantonu, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu za period od 23. do 25. septembra. Prognozirano vanredno hidrološko stanje usljed očekivanih značajnih padavina u navedenom periodu posebno se odnosi na područja gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne, na slivovima Une i Sane, Usore i Tinje te Gline i Korane, odnosno na područja općina u Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Trenutno su vodostaji na većim vodotocima niski, vegetacije ima još i tlo je nezasićeno, pa se očekuje umjeren porast, ali ono što je moguće pri ovakvim uslovima su bujice odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka na navedenim slivovima, upozoreno je. Nadležnim službama je sugerisano da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara je preporučen pojačan oprez. Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo na područjima uz rijeke gdje nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti da je opasno prilaziti obalama zbog mogućeg povećanje dubina i brzina vode. Također su potrebna pravovremena obavještenje s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo, prije eventualnih poplava, moglo provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i predupređenja eventualnih šteta po njih i njihova materijalna dobra, navode iz Agencije.

IZDATO UPOZORENJE ZA MOGUĆE POPLAVE OD 23. DO 25. SEPTEMBRA

Sanski Most |