IZGRAĐENI PRVI SADRŽAJI NA PLAŽI GERZOVO

IZGRAĐENI PRVI SADRŽAJI NA PLAŽI GERZOVO


Utorak, 26 Decembra, 2023

Projekat izgradnje i uređenja gradske plaže, koja će se nalaziti na lokalitetu Gerzovo, udaljenom oko dva kilometra od centra grada, djelimično je završen, te je na ovome prostoru niknulo nekoliko sadržaja.  Konkretno, izgrađena je teretana na otvorenom, kao i igralište s pijeskom za male sportove, a u narednom periodu očekuje se nastavak radova kako bi plaža već na ljeto iduće godine bila puštena u upotrebu. Radi se o investiciji koja se finansira iz općinskog budžeta, a za ove namjene biće izdvojeno 40 hiljada maraka. Izgradnja ovakvih sadržaja doprinijeće razvoju ljetne turističke ponude u Sanskom Mostu, te uticati na unaprijeđenje ove privredne grane, a Sanjani bi trebali na upotrebu dobiti prvu javnu uređenu plažu sa svim potrebnim sadržajima. U periodu prije rata u užem gradskom području Sanskog Mosta postojale su brojne plaže na rijeci Sani, ali su vremenom zapuštene, pa se Sanjani i gosti ovoga grada najčešće kupaju na mjestima koja su van gradskog područja, gdje postoji više uređenih privatnih plaža. S druge strane, mnoge plaže i mjesta za kupanje na Sani su u proteklim godinama uzurpirane i napadnute bespravnom gradnjom, što je trenutno jedan od većih urbanističkih problema u našoj lokalnoj zajednici.

IZGRAĐENI PRVI SADRŽAJI NA PLAŽI GERZOVO

Sanski Most |