IZGRADNJA KANALIZACIJE – NAJVAŽNIJI INFRASTRUKTURNI PROJEKT

IZGRADNJA KANALIZACIJE – NAJVAŽNIJI INFRASTRUKTURNI PROJEKT

Prema odluci Općinskog vijeća, priključenje na kanalizacinu mrežu na području općine Sanski Most u naredne dvije godine biće besplatno. Inače, ovim je produžena istovijetna odluka koja je na snazi već četiri godine, i svi potencijalni korisnici ove usluge do kraja 2021. godine biće oslobođeni plaćanja priključne takse, na postojeću kanalizacionu mrežu. Odlukom Općinskog vijeća Sanski Most priključci na kanalizacionu mrežu u periodu od 01. januara 2020. do 31. decembra 2021. godine biće besplatni. Slijedeći primjer dobre prakse, prema kojem je identična odluka o oslobađanju plaćanja priključne naknade bila na snazi još od 2016. godine, Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most odlučilo se na ovaj korak koji ima za cilj stvoriti povoljan ambijent za zaključenje još većeg broja ugovora, i povećanje broja priključaka na lokalni kanalizacioni sistem. Svi potencijalni korisnici koji se odluče iskoristiti ovu pogodnost, obavezni su gradnju kanalizacijskog priključka od sekundarnog šahta do vlastitog objekta obaviti o svome trošku. Inače, prema podacima JKP „Vodovod i kanalizacija“, na području općine trenutno postoji veliki broj neiskorištenih priključnih šahtova, na koja se budući korisnici mogu priključiti nakon sklapanja ugovora. U posljednjih nekoliko godina na području općine Sanski Most izgrađeno je nekoliko kilometara kanalizacionog sistema, čija se izgradnja finansira najvećim dijelom sredstvima samog preduzeća kroz kreditno zaduženje, potom sredstvima općine Sanski Most, kao i sredstvima prikupljenim od samih građana putem naplate priključenja na kanalizacionu mrežu. Zbog nešto smanjene dinamike sklapanja novih ugovora, rukovodstvo preduzeća odlučilo je osloboditi građane plaćanja priključne naknade, kako bi se povećao broj korisnika i sklopio što veći broj ugovora. Inače, izgradnja kompletnog kanalizacionog sistema jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u općini Sanski Most, koji se realizuje u više faza u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. U prošloj godini okončani su radovi na izgradnji kanalizacije u Željezničkom naselju, jednim dijelom u Prvomajskoj ulici, te u naselju Lolin sokak, a ovih dana su započeli pripremni radovi oko izgradnje glavnog kanalizacionog voda u naselju Zdena, od raksrnice na „nuli“ pa sve do vrela rijeke Zdene. Inače, općina Sanski Most je za pomenuti projekat u ovoj godini u budžetu planirala sredstva u visini od 540. 000 konvertibilnih maraka.

IZGRADNJA KANALIZACIJE – NAJVAŽNIJI INFRASTRUKTURNI PROJEKT

Sanski Most |