IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU ALAGIĆA POLJE

IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU ALAGIĆA POLJE


Četvrtak, 4 Jula, 2024

Na području naselja Alagića polje u toku su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema. Planiranim radovima, predviđena je izgradnja i postavljanje kanalizacione mreže, što će omogućiti jednom dijelu ovog naselja spajanje na gradsku kanalizaciju.  Projektom vrijednosti 175. 000 KM, kojeg implementira Općina Sanski Most, predviđena je izgradnja primarne i sekundarne kanalizacione mreže u dužini od 760 metara, što će omogućiti spajanje oko 50 domaćinstava iz ovog naselja na glavnu gradsku kanalizaciju. Radove izvodi firma „Divel“, nadzorni organ ja „Zavod za izgradnju Prijedor“, a radovima je predviđena izgradnja sistema za odvod otpadnih voda, što će biti regulisano spajanjem na lokalni kanalizacioni sistem. Okončanjem pomenutih radova, svakako će biti stvoreni preduslovi da se u dogledno vrijeme izvrši spajanje i kompletnog naselja na gradsku kanalizaciju.

Inače, u posljednjih nekoliko godina na području općine Sanski Most izgrađeno je nekoliko kilometara kanalizacionog sistema. Njegova izgradnja može se smatrati jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u općini Sanski Most, koji se realizuje u više faza, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Inače prema izvještaju JKP „Vodovod i kanalizacija“, koji je nedavno usvojen na Općinskom vijeću, u porastu je broj korisnika na području općine koji su priključeni na kanalizacionu mrežu, i taj broj je u prošloj godini iznosio 3498 korisnika. Također, na postojećoj kanalizacionoj mreži, postoji i određeni broj neiskorišteni priključnih šahtova u gradskom području, na koja se domaćinstva do sad nisu priključila, iako iz ovog komunalnog preduzeća i općinske inspekcije kontinuirano apeluju na građane da se u što većem broju priključe na kalalizacionu mrežu, ukoliko postoje uslovi za to. Isto tako, u nekim naseljima koja se nalaze u užem gradskom području, još uvijek ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem, što stvara probleme građanima koji tu žive, a koji posebno dolaze do izražaja prilikom velikih kišnih padavina, kada ne postoji mogućnost odvodnje oborinskih voda. Iz tog razloga potrebno je intezivirati aktivnosti na izgradnji i proširenju kanalizacione mreže u svim ostalim ulicama i naseljima gdje trenutno kanalizacija ne postoji, kako bi se omogućilo što većem broju potencijalnih korisnika spajanje na gradsku kanalizaciju.

IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU ALAGIĆA POLJE

Sanski Most |