IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU KRUHARI

IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU KRUHARI


Četvrtak, 9 Aprila, 2020

Prije nekoliko dana na području naselja Kruhari započeli su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema. Planiranim radovima, predviđena je izgradnja i postavljanje kanalizacione mreže, što će omogućiti jednom dijelu naselja spajanje na gradsku kanalizaciju. Projektom vrijednosti 236 000 KM, kojeg sufinansiraju Općina Sanski Most sa 105 000 KM, Federalni fond za zaštitu okoliša u iznosu od 100 000 maraka, te Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sa 31 000 KM, predviđena je izgradnja primarne i sekundarne kanalizacione mreže u dužini od 550 metara, što će omogućiti spajanje većem broju domaćinstava iz ovog naselja na glavnu gradsku kanalizaciju. Radove izvodi firma „Prijedorputevi“, a radovima je predviđena izgradnja sistema za odvod otpadnih voda, što će biti regulisano spajanjem na lokalni kanalizacioni sistem. Inače, u posljednje vrijeme na području općine Sanski Most izgrađeno je nekoliko kilometara kanalizacionog sistema. Izgradnja kompletnog kanalizacionog sistema može se smatrati jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u općini Sanski Most, koji se realizuje u više faza, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU KRUHARI

Sanski Most |