IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Sanski Most na posljednjoj sjednici je usvojilo nacrt Odluke o izmjenema i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most. Nacrt odluke je upućen u proceduru javne rasprave u trajanju od 15 dana. Općinsko vijeće Sanski Most na 5. sjednici održanoj 3. juna 2021. godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most. Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, odnosno do 25. juna ove godine. Shodno tome, svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno do utvrđenog roka Stručnoj službi Općinskog vijeća, lično ili putem maila. Javna rasprava održat će se 22. juna ove godine sa početkom u 14 sati, u Sali Općinskog vijeća. Javnu raspravu će organizirati i voditi Statutarno-pravna komisija, koja će razmotriti mišljenja, primjedbe, prijedloge i sugestije pristigle u javnoj raspravi i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, utvrditi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most i uputiti ga Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

| Vijesti |