IZOLATORIJ FORMIRAN U SPŠ „SANUS FUTURUM“

IZOLATORIJ FORMIRAN U SPŠ „SANUS FUTURUM“


Subota, 28 Marta, 2020

Izmješteni izolatorij u Sanskom Mostu nalaziće se u prostorijama Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“. Pomenuta obrazovna ustanova ustupila je u ovu svrhu vlastite kapacitete, a izolatorij će se nalaziti u prostorijama učeničkog internata i raspolagaće sa 40 mjesta. Ovaj prostor je opremljen opremom iz Opće bolnice u Sanskom Mostu, a danas je organizovan utovar i prevoz od ove zdravstvene ustanove do Poljoprivredne škole. U ovim aktivnostima sudjelovali su članovi Kluba ekstremnih sportova „Kondor“, Asocijacije mladih SDA i navijačke grupe „BH Fanaticos“. Ovo će biti drugi izolatorij u Sanskom Mostu, obzirom da je jedan takav već formiran u prostorijama Internog i Psihijatrijskog odjela u Općoj bolnici. Osobama koje budu smještene u izolatoriju Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“ biće osigurana hrana i ta lica će određeni vremenski period, koji im propiše epidemiolog, biti dužna da provedu na ovome mjestu. Na građane Sanskog Mosta još jednom je apelovano da poštuju i slijede naredbe i uputstva koja se odnose na zabranu i ograničenja kretanja, a našim sugrađanima koji žive u inostranstvu da se suzdrže od dolaska svojim kućama sve dok situacija ne bude normalizovana.

IZOLATORIJ FORMIRAN U SPŠ „SANUS FUTURUM“

Sanski Most |