IZRADA ŠKOLSKIH RAZVOJNIH PLANOVA

U Gimnaziji Sanski Most danas je održan radno-konsultativni sastank na temu izrade školskih razvojnih planova koji će se u buduće primjenjivati u odgojno-obrazovnom procesu. Sasatanak je okupio direktore, pedagoge i članove školskih razvojnih timova sanskih srednjih škola, a ovom prilikom predstavnici Kantonalnog pedagoškog zavoda i OSCE-a, dali su osnovne upute u vezi sa izradom pomenutih dokumenata.

Sasatanak je organizovan s ciljem da se sagledaju dosadašnje aktivnosti obrazovnih ustanova u procesu kreiranja sopstvenih razvojnih planova, te da se u početnoj fazi izrade planova, od strane Pedagoškog zavoda USK i OSCE-a, izvrši dodatna obuka i edukacija školskih razvojnih timova. Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, u saradnji sa OSCE-om, aktivno vrši obuku timova srednjih škola, a današnjoj obuci su prisustvovali razvojni timovi svih srednjih škola s područja općine Sanski Most. Kako je istakao Asmir Džafić, direktor Gimnazije Sanski Most, u izradu i provedbu školskih razvojnih planova uključeni su predstavnici škola, roditelja, kao i učenika. Inače, školski razvojni planovi usvajaju se na period od pet godina.

IZRADA ŠKOLSKIH RAZVOJNIH PLANOVA

| Vijesti |